Trwają prace remontowe ul.3-go Maja w Pasłęku.
Szczegółowy zakres robót :
 • jezdnia - 10 293 m2,
 • chodniki i ścieżka rowerowa z kostki brukowej –  6.501 m2,
 • zjazdy z kostki brukowej – 673 m2,
 • zatoki z kostki kamiennej - 175 m2,
 • rondo przejazdowe – 79 m2,
 • wysepki - 122 m2,
 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami - 1.021 m,
 • kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – 1.171 m,
 • sieć wodociągowa z przyłączami – 1.264 m,
 • oświetlenie uliczne – 1.277 m,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnych – 3.353 m.
Całkowity koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 5.002.605 zł.
Środki na to zadanie pochodzą z:
 • budżetu gminy – 3.816.375 zł,
 • budżetu państwa, tj, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 790.820 zł,
 • budżetu powiatu elbląskiego – 395.410 zł.
Wykonawca robót, Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Gutkowie zobowiązało się zrealizować to zamówienie za kwotę 4.846.090 zł.