W dniu wczorajszym  gmina Pasłęk reprezentowana przez Burmistrza Pasłęka podpisana umowę z firmą Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Gutkowie na wykonanie  prac remontowych ul.3-go Maja w Pasłęku.

Koszt  robót zgodnie z umową wynosi 4 846 089,94 zł brutto, termin wykonania robót upływa 30.11.2010r.
W ramach zadania przebudowana zostanie  infrastruktura podziemna tj.:sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działki, sieć kanalizacji sanitarnej i burzowej,wbudowane zostanie  oświetlenie drogowe oraz monitoring. Wykonana zostanie nowa asfaltowa  nawierzchnia jezdni  oraz  chodniki z kostki brukowej wraz ze ścieżką dla rowerów. Na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Ogrodowej, wykonane zostanie rondo.
Zadanie w części dotyczącej nawierzchni, dofinansowane będzie   ze środków z budżetu państwa  w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011” w kwocie 789,6 tys zł., środków  Powiatu Elbląskiego  w wysokości 394,8  tys. zł.
Środki  Gminy Pasłęk na to zadanie, to ponad 3 818,0 tys. zł.
Szczegółowy zakres robót :

 • jezdnia   -  10 293,2 m²,
 • chodniki i ścieżka rowerowa z kostki brukowej – o gr. 6 cm-  6 501,00 m²,
 • zjazdy  z kostki brukowej gr.8 cm – 673,00 m²,
 • zatoki  z kostki kamiennej  175,00 m²,
 • rondo przejazdowe – 79,00 m²,
 • wysepki  - 122,00 m²,
 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami 1 021,00 m,
 • kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 1 171,00 m,
 • sieć wodociągowa z przyłączami  1 264,00 m,
 • oświetlenie uliczne  1 277,00 m
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnych:
- TP S.A. - 35,00 m
- Dialog -819,00 m
- Multimedia  -1 582,00 m
- monitoring  -917,5 m