W dniu 15 września 2020 roku na wniosek Burmistrza Pasłęka odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020-2027;
  • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk;
  • w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki gminnej działającej pn. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o.o.;
  • w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą "Akademia otwarego umysłu II".