W dniu dzisiejszym oddano przed czasem kolejną inwestycję drogową wykonaną przez pasłęcki samorząd, tj. ulicę Ogrodową "wewnętrzną".

Przypomonamy, że w dniu 29 października 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk, reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TUGA” Spółka z o.o. dotycząca wykonania zadania pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Pasłęku”.

W ramach przetargu wpłynęło sześć ofert, z których najniższa wynosiła 1.276.947,47 zł a najwyższa 1.855.857,39 zł.

W wyniku przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego, które za kwotę 1.276.947,47 zł, do dnia 15 października 2010 roku wykona następujący zakres prac:
  • jezdnia z asfaltobetonu – 2961,50 m2,
  • parking z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1192,36 m2,
  • chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 1436,81 m2,
  • wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 261,70 m2,
  • kanalizacja deszczowa – 258,50 m,
  • wpusty uliczne – 19 sztuk,
  • sieć teletechniczna – 106 m,
  • sieć oświetlenia ulicy – 602 m,
  • słupy oświetlenia ulicy – 17 sztuk.