W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z konsorcjum firm: METALTECH- PIASECKI Spółka jawna w Czosnowie, Oddział w Ciechanowie ul. Niechodzka 13 Ciechanów i ELASTIC LINE Sp. z o.o. w Swarzędzu ul. Rutkowskiego 21, na budowę  boisk sportowych z zapleczem socjalno-szatniowym w ramach programu”Moje Boisko -  Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku.

Zgodnie z umową koszt robót budowlanych wyniesie 934.694,52 zł brutto, termin wykonania robót ustalono do 20.08.2010r.

W ramach zadania wybudowany zostanie kompleks sportowy składający się z boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow.1860 m², boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² z poliuretanu oraz budynku zaplecza o powierzchni zabudowy 84,86 m², kubatura 280,04 m³.
Boiska będą ogrodzone, wysokość ogrodzenia 4 m  i wykonane zostanie oświetlenie terenu, zgodnie z założeniami programu.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa  Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego po  333.000 zł.