„Mały Strażak” - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych,

dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W ubiegłym tygodniu Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Zielonce Pasłęckiej D-h Krasiński Adam podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2020. Umowa dotacji opiewa na kwotę 25 tyś złotych.

W ramach naboru wniosków w 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 100% kosztów, ale nie więcej niż do 25.000,00 zł. Między innymi nabór umożliwia zakup takich sprzętów jak: drabiny przenośne, agregaty prądotwórcze, pompy do wody zanieczyszczonej, motopompy, pompy pływające, węże, prądownice, namioty pneumatyczne, wentylatory oddymiające, radiotelefony przenośne, systemy selektywnego alarmowania, megafony oraz wyposażenie osobiste ochronne strażaków.

Zobacz załączoną galerię online na:
http://paslek.pl/8187-maly-strazak#sigProId82947b2c22