Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
JANUSZA  PIOTROWICZA

W naszej pamięci pozostanie jako osoba
uczynna, życzliwa, o niezwykłej osobowości,
cenny członek społeczności.

Łącząc się w żałobie i smutku
całej rodzinie, bliskim i przyjaciołom
składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski