Od 1 lipca 2020 roku rusza ponowny nabór wniosków do programu „Dobry start”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Należy pamiętać, że od 2019 roku wsparcie z programu przysługuje, także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

 

Świadczenie dobry start nie będzie przysługiwać na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Program dobry start nie obejmuje również studentów.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski drogą elektroniczną poprzez:

  • portal informacyjno – usługowy Emp@tia,

  • bankowość elektroniczną,

  • platformę PUE ZUS.

 

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski tradycyjne (w formie papierowej) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, w godzinach od 800 do 1200 lub za pośrednictwem poczty.

Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu zapewnia jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia nie później niż do końca września 2020 roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Aby skorzystać z programu, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 roku.

 

W trosce o Państwa wygodę, zdrowie oraz działając profilaktycznie, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2020 roku.