Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie wspom&oac...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 ...

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny oraz zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018, można składać od 1 sierp...

Wnioski na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina500+ będą do pobrania po zakończeniu procesu legislacyjnego, o czym niezwłocznie poinformujemy. Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny ...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w związku z małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, punkt przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego „...