Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody. Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o świadczenie 500+ również na pierwsze, składają od 1 lipca jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Nowy okres świadczeniowy obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Aby uzyskać prawo do świadczenia na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie należy złożyć wniosek do 30 września 2019 roku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski drogą elektroniczną poprzez:

  • bankowość elektroniczną,

  • portal informacyjno – usługowy Emp@tia,

  • portal usług elektronicznych ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski tradycyjne (w formie papierowej) w pokoju nr 18 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, w godzinach od 800 do 1200.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze od 1 września 2019 roku do 30 września 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do 30 listopada 2019 roku,

  • w przypadku złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do 31 grudnia 2019 roku,

  • w przypadku złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze od 1 listopada 2019 roku do 30 listopada 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do 31 stycznia 2020 roku,

  • w przypadku złożenia wniosku na świadczenie wychowawcze od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do 29 lutego 2020 roku.

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która daje komfort ubiegania się o świadczenie, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić Państwa czas.

Ponadto Urząd Miejski Pasłęku informuje, że 12 lipca 2019 roku o godz. 1100 na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu, będzie stał bus z akcją informacyjną 500+. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie będą służyli informacją i pomocą osobom, które chcą skorzystać z programu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu (55) 248 20 01 wew. 72, bądź w pokoju nr 18 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus