Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny oraz zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2018/2019, można składać od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5:

 • świadczenie wychowawcze (500+) – pokój nr 18 (II piętro) w godzinach od 800 do 1200,

 • fundusz alimentacyjny – pokój nr 22 (II piętro) w godzinach od 800 do 1200,

 • świadczenia rodzinne – pokój nr 23 (II piętro) w godzinach od 800 do 1200.

 

Powyższe wnioski można również składać od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną poprzez:

 • portal usług elektronicznych ZUS,

 • bankowość elektroniczną,

 • portal informacyjno – usługowy Emp@tia,

 • profil zaufany.

 

 

Świadczenia rodzinne

Nowy okres zasiłkowy obowiązuje od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny

Nowy okres świadczeniowy obowiązuje od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc październik nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przyznanych świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 • świadczenie wychowawcze (500+) – 55 248 20 01, wew. 72,

 • fundusz alimentacyjny – 55 248 20 01, wew. 37,

 • świadczenia rodzinne – 55 248 20 01, wew. 38.

 

Wszelkie informacje dotyczące Rządowego Programu Rodzina 500 + można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/