Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.

Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

  1. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  2. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  3. UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres kończący się 30 września 2017 r.

Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

  1. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  2. Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął ww. dochód.
  3. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  4. UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.