INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Informujemy, że druki wniosków na świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus będzie można pobrać po 15 marca 2016r.

Druki w formie papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku lub w formie elektronicznej ze strony internetowej bip-u Urzędu Miejskiego lub ze strony www.paslek.pl

Pierwsze wnioski będzie można składać już od od 1 kwietnia 2016r. w:
· pokoju nr 18 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5,
· Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego,
· Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9,
w godzinach:
· poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od godz. 7:30 do 15:30
· środa - od godz. 8:00 do 16:00


W celu usprawnienia przyjmowania wniosków oraz uniknięcia długiego czasu oczekiwania na jego złożenie zwracamy się z prośbą o dołączenie kopii następujących dokumentów:
· dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci,
· rozliczenia podatkowego za 2014r. (PIT 36, PIT 37).


Będzie istniała również możliwość składania wniosków za pomocą systemu
teleinformatycznego:
· emp@tia,
· PUE ZUS,
· bankowość elektroniczna (na dzień 10.03.2016r. - PKO Bank Polski).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel.: 55 248 20 01 nr wewnętrzny: 30, 38, 72 będą w pokoju nr 18 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl - zakładka  Rodzina 500 plus.