Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Deonizego Krasińskiego

 

Byłego wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Pasłęku,

wieloletniego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Zielonce Pasłęckiej,

sekretarza Oddziału Miejsko – Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pasłęku.

 

W naszej pamięci pozostanie jako osoba oddana sprawom ochrony przeciwpożarowej,

rozwoju terenów wiejskich, lokalnego rolnictwa i kultury.

Żegnamy osobę uczynną, życzliwą, o niezwykłej osobowości,

cennego członka społeczności Miasta i Gminy Pasłęk.

 

Łącząc się w żałobie i smutku

całej rodzinie, bliskim i przyjaciołom

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Gruntami
Grzegorz Orłowski
 
Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Pasłęku
 
Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski