W związku z decyzją Burmistrza Pasłęka o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. zostaną otwarte następujące placówki:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku uruchomi 2 oddziały dla 24 dzieci,

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku uruchomi 3 oddziały dla 36 dzieci,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku uruchomi 2 oddziały dla 24 dzieci,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku uruchomi 2 oddziały dla 24 dzieci,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku uruchomi 1 oddział dla 12 dzieci,

Szkoła Podstawowa w Rogajnach uruchomi 1 oddział dla 12 dzieci,

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej uruchomi 1 oddział dla 12 dzieci.

Oddziały przedszkolne działające na terenie miasta będą funkcjonowały od godziny 6.30 do 16.30. Oddziały przedszkolne w Rogajnach i w Zielonce Pasłęckiej czynne będą od godz. 7.30 do 12.30. Szkoła/przedszkole nie zapewnia dowozu dzieci do placówek.

Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor przedszkola/szkoły przygotuje zasady i wytyczne dotyczące przyprowadzania i przebywania dzieci na terenie placówki, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego należy przesłać e-mailem do przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko, do dnia 5 maja br. do godziny 15.00 (wzór zgłoszenia w załączniku poniżej).