Od dnia 1 maja 2020 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są dostępne są na stronie internetowej: www.paslek-um.bip-wm.pl w zakładce: Poradnik interesanta/Odpady komunalne.

Deklaracje złożone na nieaktualnych drukach nie będą uwzględniane.

Właściciel nieruchomości chcąc złożyć przedmiotową deklarację winien złożyć ją Burmistrzowi Pasłęka bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pasłęku przy pl. Św. Wojciecha 5 lub w oddziale Urzędu Miejskiego w Pasłęku zajmującego się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi przy ul. Boh. Westerplatte 10A (budynek ZGKiM).

Pisma drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Prosimy o NIE PRZESYŁANIE powyższych deklaracji oraz innych pism dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przedmiotowa deklaracja winna być złożona przez właściciela nieruchomości w przypadku:

  • zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

JEŻELI NIE MA ŻADNEJ ZMIANY DANYCH BEDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY

NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy jeszcze nie zmienili zadeklarowanej nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych proszeni są o bezzwłoczne złożenia powyższej deklaracji, deklarując selektywną zbiórkę. Jeżeli powyższa deklaracja nie zostanie dostarczona do Urzędu Miejskiego w Pasłęku do dnia 15.05.2020 r. wobec właścicielom nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie określające w drodze decyzji nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Od 1 maja 2020 r. każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wszelkich informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym prawidłowego wypełnienia deklaracji udzielamy pod nr tel. 784-983-889 w dni robocze w godz. 7:00-15:00.