Pomimo trwającej pandemii, rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Pasłęk trwa i nie zostanie przerwana. Zmieniają się jedynie pewne zasady - zamiast osobistego potwierdzania woli podjęcia nauki w danej placówce - rodzice mogą zrobić to drogą elektroniczną.

16 marca 2020 roku zakończył się pierwszy etap rekrutacji dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, czyli rejestracja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia 2020 roku nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola lub podstawowej. Rodzice, którzy we wniosku nie podali adresu poczty elektronicznej otrzymają tą informację logując się do systemu na konto dziecka.

Od 1 kwietnia 2020 do 8 kwietnia 2020 roku trwać będzie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia kandydata do danej placówki.

W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, możliwe jest potwierdzanie woli za pomocą narzędzi zdalnych, bez konieczności wizyty w placówce. Informację o sposobie potwierdzenia woli rodzice otrzymają na adres poczty elektronicznej (jeśli podali adres we wniosku) lub logując się do systemu na konto dziecka.

9 kwietnia 2020 roku nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem lub otrzymają tą informację logując się do systemu na konto dziecka.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku. W serwisie elektronicznym dla rodziców https://rekrutacje.paslek.pl opublikowana zostanie lista wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach i będzie możliwość rejestracji wniosków w rekrutacji uzupełniającej oraz przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.