Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii wypłata gotówkowa świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 500+

w dniu 26 marca będzie prowadzona wyłącznie w placówkach:

  • Punkt Kasowy przy ul.3 Maja 52

  • Punkt Kasowy przy ul.Kościuszki 5

w godzinach od 9:00 do 16:00

UWAGA: w Oddziale Banku przy ul.Westerplatte 17 ww. świadczenia NIE BĘDĄ WYPŁACANE!

Należy wziąć pod uwagę, że ze względu na bezpieczeństwo, w placówkach będzie mogła przebywać jednocześnie ograniczona ilość osób.

Wszystkie osoby „nadliczbowe” będą musiały oczekiwać na zewnątrz placówki – niezależnie od warunków pogodowych!

Uprzejmie prosimy aby:

  • bezwzględnie respektować polecenia pracowników banku oraz służb porządkowych,

  • w miarę możliwości nie zabierać ze sobą dzieci ani innych osób towarzyszących,

  • zachowywać bezpieczne odległości od innych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz placówki oraz reagować na niewłaściwe zachowania,

  • oczekując w kolejce nie blokować dostępu do bankomatów,

  • rozważyć możliwość odbioru świadczenia w innym dniu.

Zarząd

Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Pasłęku