OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY

URZĘDU MIEJSKIEGO W PASŁĘKU

Z dniem 20 marca 2020 r. odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszono stan epidemii.

Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DZ. U. z 2020 r., poz. 491) informuję, że wszelkie dotychczasowe ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Pasłęku zostają utrzymane do odwołania.

1. Urząd Miejski w Pasłęku zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę interesantów.

Wyjątek stanowić będzie załatwianie spraw z zakresu:

  1. Urzędu Stanu Cywilnego.

  2. Dowodów osobistych.

Wyżej wymienione sprawy realizowane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerem telefonu: 55 248 20 01.

Interesanci w ww. sprawach będą przyjmowani przez urząd pojedynczo, co oznacza, że na terenie urzędu równocześnie może przebywać jeden interesant.

2. Urząd Miejski w Pasłęku zapewni również możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez wystawienie skrzynki na korespondencję (tzw. „wrzutki”),
do której składane mogą być ww. pisma/wnioski.

3. Kasa Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku NR: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301

4. Podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku od dnia
23 marca 2020 r. będą podlegać 96 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie.

Prosimy o załatwianie spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacja o numerach telefonicznych, adresach e-mail oraz innych formach komunikacji zostały podane do publicznej informacji w odrębnej informacji.

Pasłęk, 23.03.2020 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski