Po raz czwarty zapraszamy wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” organizowanym wspólnie przez Fundację BOŚ i Pocztę Polską. Rejestracja placówek na stronie www.oczamimlodych.pl trwa do 8 kwietnia 2020 roku. Z kolei prace konkursowe można składać do 20 maja 2020 roku.
Obecna edycja konkursu poświęcona jest tematyce wolontariatu tj.: ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.
„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla dzieci i młodzieży, w wieku 7-19 lat, do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://oczamimlodych.pl/o-konkursie