W marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Po raz drugi rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie https://rekrutacje.paslek.pl wytworzonego w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Pasłęku projektu „e-Urząd – wdrożenie systemu e-Usług publicznych w Gminie Pasłęk” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

 

W gminie Pasłęk w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępnych jest 650 miejsc edukacji przedszkolnej. W pierwszym etapie rekrutacji, rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nadchodzącym roku szkolnym. Kolejny etap to elektroniczne składanie wniosków w terminie od 2 do 16 marca br.

W tym samym czasie rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do oddziału dwujęzycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

 

Poniżej zamieszczone zostały linki do szczegółowych zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych i klasy dwujęzycznej.