Wczoraj (10.02.2020r.) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku przedstawiciele firmy Veolia Północ, dyrektor regionu Daniel Domeracki i dyrektor ds. rozwoju Marek Kaszkowiak, wręczyli Burmistrzowi Pasłęka Wiesławowi Śniecikowskiemu miernik zanieczyszczenia powietrza AIRLY. Czujniki te mierzą stężenia cząsteczek stałych w powietrzu dzięki metodzie laserowej zaś stężenia gazowe dzięki metodzie elektrochemicznej. Pomiary są przetwarzane na informacje , które następnie przesyłane są poprzez protokoły GSM, WiFi lub LoRa i udostępniane poprzez aplikację mobilną (na Android i iOS). Czujnik AIRLY mierzą stężenia PM1, PM2,5 i PM10 oraz gazów NO2, SO2, CO i O3. Czujnik zostanie zainstalowany na terenie naszego miasta.