Pasłęcki Samorząd nawiązał współpracę z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w celu realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w szczególności z niskich źródeł emisji możliwa jest poprzez stosowanie ogrzewania przyjaznego środowisku, którym bez wątpienia jest ogrzewanie skroplonym gazem ziemnym. Jest to rozwiązanie wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim skuteczne w walce ze smogiem.
 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Jej kluczowym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.
 
Dnia 6 lutego 2020 r. Gmina zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie na dzierżawę gruntu pod budowę stacji regazyfikacji przy ul. Wojska Polskiego. Spółka planuje jak najszybciej rozpocząć budowę stacji, a następnie budowę sieci gazowej w ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Zamkową.
Kolejnym etepem gazyfikacji miasta będzie budowa sieci na Osiedle Północ oraz Zarzecze, na których zanieczyszczenie powietrza jest znaczne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
 
Niska emisja to problem, który dotyczy całej wspólnoty samorządowej, a rozwiązać go można tylko poprzez wspólne działania na rzecz czystego powietrza. Władze miasta wykonały pierwszy krok podejmując współpracę z przedsiębiorcą, który stworzy możliwości podłączenia budynków do sieci gazowej. Kolejny krok należy do Państwa! Zapraszam do zapoznania się z ofertą Polskiej Spółki Gazownictwa na stronie internetowej www.psgaz.pl oraz do kontaktu z jej przedstawicielami pod numerem tel. 89 538 31 16 lub 691 740 171.
 
Ponadto informuję, iż właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość uzyskania dofinansowania na przyłącze i instalację wewnętrzną gazową z rządowego programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Wszelkich informacji dotyczących programu oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku udzieli pracownik ds. ochrony środowiska telefonicznie pod numerem 55 248 20 01 wew. 60 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pokój nr 20. 
 
Osoby zainteresowane podłączeniem swojego domu czy zakładu do sieci gazowej powinny pobrać wniosek ze strony internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa: www.psgaz.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
 
Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A
10-409 Olsztyn