Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem dlatego celem Ministerstwa Środowiska jest zdecydowana poprawa jakości powietrza w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat. Ministerstwo od 1,5 roku realizuje program pn. „Czyste Powietrze”, który wdrażany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach.
 
Przypominamy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze", aby jak najwięcej mieszkańców gminy mogło skorzystać z oferowanej przez rząd dotacji.
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" należy składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30). 
 
UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.
 
Beneficjenci (osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych) mogą otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła m. in. węzeł cieplny, pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, miałowy), kocioł na biomasę, system ogrzewania elektrycznego, przyłącze i instalację wewnętrzną gazową, przyłącze cieplne, a także na termomodernizację budynku, w tym: na docieplenie ścian i przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne, bramy garażowe) oraz kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.
 
 
Intensywność dofinansowania uzależniona jest od kwoty średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 
Formy dofinansowania: Dotacja i/lub pożyczka udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony śrdowiska i gospodarki wodnej.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE.