25 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 rok w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance. Jednostka obecnie liczy 23 członków czynnych. W ubiegłym roku jednostka OSP nie wyjeżdżała do działań ratowniczo gaśniczych, uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka.

W zebraniach uczestniczyli: strażacy miejscowej OSP, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Pasłęku mł. bryg. Tomasz Marcinkowski, Komendant Gminny OSP Mirosław Czyszejuk, który podziękował wszystkim strażakom za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności. Przedstawił również budżet gminy z przeznaczeniem na działalność wszystkich OSP działających na terenie Gminy Pasłęk. W roku bieżącym na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono ponad 212 tysięcy złotych.

Obecny na zebraniu przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu przypomnieli wszystkim zebranym o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych w mieszkaniach oraz niebezpieczeństwie wynikającym z pożarów sadzy w kominie i sankcjach karnych z tego tytułu oraz zagrożeń wynikających z ulatniającego się czadu.