Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku informuje o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych został wydłużony do dnia 22 stycznia 2020 r. (środa) do godziny 15.00.

Pozostałe warunki naboru wskazane w ogłoszeniu pozostają bez zmian.