Burmistrz Pasłęka na podstawie uchwały Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku ogłasza ponowny nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność na terenie Gminy Pasłęk do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku.