Informujemy, że w województwie warmińsko - mazurskim funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych można zgłaszać dzwoniąc na nr telefonów alarmowy - 112, Straży Miejskiej 606 810 667 lub Urzędu Miejskiego w Pasłęku 55 248 20 01 oraz pracownikom MGOPS 55 649 62 55 .

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych w okresie zimy, każdorazowo powiadamiajmy służby porządkowe!