W dniu 23.12.2019r. podpisana została umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” W.H. os. Władysława Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierzgoń, na realizację zadania pod nazwą: ”Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny”. Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz Wiesław Śniecikowski. W imieniu Firmy „DEWACO” Pan Dariusz Hoffman.
Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 529 008,68 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 01 sierpnia 2020 r.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego II postępowanie, w którym był jedynym z sześciu oferentów.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem ulicy Kresowej w Pasłęku.
Droga projektowana jako dwukierunkowa o dł. całkowitej 192,74m., szerokości 5,00m, ściek w osi jezdni szerokości 0,2m. Jezdnia + chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm.
Zestawienie powierzchni:
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary (ciąg pieszo-jezdny) -
1 454,00m2,
- Chodnik przy ul. Elbląskiej - 111,00m2,
- Nawierzchnia zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego - 256,00m2,
- Ściek kostka betonowa gr. 6cm, koloru szarego - 39,00 m2,
- Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm. - 32,00 m2,
- Zieleń – trawnik – 730,00m2,


Opracował: Rafał Skalij.