Szanowni  Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk!

Ze względu na rozpoczęty sezon grzewczy, Straż Miejska w Pasłęku apeluje do Państwa o nie spalanie śmieci w domowych piecach. Dym pochodzący ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci: plastikowych butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny.

Dzieje się tak ponieważ spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń m.in. takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Ponadto dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu bądź uszkodzenia komina.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że każdy właściciel posesji ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady. System zapewnia właściwe zagospodarowanie i utylizację wytwarzanych przez nas śmieci.

Spalanie śmieci w warunkach domowych jest zabronione mocą przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Złamanie zakazu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny do 5000 zł.

 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE ZDROWIE!

NIE SPALAJMY ŚMIECI !!

DBAJMY O ŚRODOWISKO !