W związku z inicjatywą grupy mieszkańców Pasłęka dotyczącą ograniczenia pokazów fajerwerków podczas imprez organizowanych przez gminę Pasłęk, w celu pozyskania w przedmiotowym zakresie opinii lokalnej społeczności ogłoszone zostały konsultacje z mieszkańcami Miasta i Gminy Pasłęk.
    W przedmiocie konsultowanej sprawy ustalono następujące pytanie: „Czy jesteś za realizacją przez gminę Pasłęk pokazów pirotechnicznych/fajerwerków na terenie miasta Pasłęka w ramach organizacji imprez publicznych ?”.
    Konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy Pasłęk będą przeprowadzone w dniach od 29 listopada do 16 grudnia 2019 roku, poprzez udostępnienie ankiety internetowej na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Pasłęk na stronie internetowej: https://konsultacje.paslek.pl/
    W celu udziału w konsultacjach i wypełnienia ankiety należy zarejestrować konto na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Pasłęk. Urząd Miejski w Pasłęku dokona weryfikacji konta użytkownika na podstawie danych wprowadzonych w trakcie rejestracji konta lub na podstawie potwierdzenia tożsamości osobiście w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Po dokonanej weryfikacji konta umożliwiony zostanie dostęp do ankiety konsultacyjnej.
    Dla osób nie posiadających komputera lub dostępu do internetu Urząd Miejski w Pasłęku udostępni możliwość założenia konta na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Pasłęk oraz udziału w konsultacjach w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Przyjmowanie opinii i udzielanie wyjaśnień dotyczących konsultowanej sprawy nastąpi w czasie trwania konsultacji, w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. nr 26 – II piętro.