Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ś.P.

Janusza Juniewicza

jednego z najlepszych rolników i

hodowców z terenu Gminy Pasłęk.

 

W naszej pamięci pozostanie jako osoba

uczynna, życzliwa, o niezwykłej osobowości,

cenny członek społeczności Miasta i Gminy Pasłęk.

 

Łącząc się w żałobie i smutku

całej rodzinie, bliskim i przyjaciołom

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 

 

 

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski