Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, ul. Lubelska 37, w pokoju 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do zobowiązanego M.B.S.M Spółka z o.o. w Pasłęku ul. Bohaterów Westerplatte 31B. Cena wywołania wynosi 2.762.900,00 zł, wadium wynosi 394.700,00 zł.