22 listopada przypada liturgiczne wspomnienie patronki śpiewu i muzyki kościelnej – św. Cecylii.

Z tej okazji chcielibyśmy Wszystkim Chórzystkom i Chórzystom, Muzykom, Dyrygentom oraz Organistom złożyć serdeczne życzenia i podziękowania za dotychczasowe dokonania artystyczne, za społeczne poświęcenie oraz promowanie Gminy w kraju i za granicą, a przede wszystkim za trud włożony w kształtowanie i popularyzację pieśni chóralnej oraz troskę o piękno liturgii i wielu uroczystości gminnych.

Wyrażamy uznanie za umiejętność i dar tworzenia w czasie koncertów wyjątkowego klimatu i szczególnej więzi z odbiorcami, za dostarczanie im niezapomnianych wzruszeń.

Życzymy Państwu kontynuacji znakomitej działalności, wielu sukcesów artystycznych, niesłabnących sił i pasji oraz nieustającej satysfakcji z twórczego działania i radości płynącej z pomnażania piękna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku                                             Burmistrz Pasłęka

       mgr Marian Matuszczak                                                              dr Wiesław Śniecikowski