Burmistrz Pasłęka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (II piętro) wywieszony został na okres 21 dni, licząc od dnia 21 listopada 2019 roku, wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Gminy - Miasto i Gmina Pasłęk, wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczoną do dzierżawy w roku 2020.


Szczegółowe informacje na temat nieruchomości umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce "Przetargi" –> "Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy".

 

Opracował: Adrian Deroszewski