Dnia 08 listopada 2019 r. państwo Maria i Jerzy Kazanowscy świętowali 50 rocznicę zawarcia małżeństwa. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pasłęku, na którym burmistrz Wiesław Śniecikowski złożył gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu oraz udekorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Jubilatom wręczono również listy gratulacyjne od Wojewody i Władz Miasta i Gminy oraz kwiaty. Jubilaci przysięgę małżeńską złożyli przed 50 laty w USC Dobry. Państwo Kazanowscy od roku 1985 są mieszkańcami Pasłęka. Pani Maria pracowała jako nauczycielka klas młodszych w szkole podstawowej w Osieku, a później aż do emerytury w szkole podstawowej w Godkowie. Pan Jerzy swoje życie zawodowe związał ze spółdzielczością. Najpierw pracował w GS Godkowo, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zaczynając od inwentaryzatora poprzez zaopatrzenie, księgowość, aż do stanowiska wiceprezesa. Po przybyciu do Pasłęka, Pan Jerzy pracował najpierw na stanowisku wiceprezesa GS a później jako prezes GS. Państwo Kazanowscy posiadają 2 dzieci i 4 wnuków. Dostojnym jubilatom składamy z tej okazji serdeczne gratulacje i życzymy długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i miłości.

IMG 3731

IMG 3760

 IMG 3769

IMG 3798