Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku

W dniu 8 listopada 2019 roku odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku”. Wśród obecnych byli przedstawiciele z terenu powiatu elbląskiego m.in. Pan Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, burmistrz Pasłęka – Wiesław Śniecikowski, a także Kierownik Rejonu Elbląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Robert Dróbka oraz Józef Zamojcin – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Przedmiotem inwestycji była przebudowa skrzyżowania wyżej wymienionych ulic, począwszy od robót rozbiórkowych elementów jezdni i chodnika, budowy przejezdnej wyspy środkowej (ronda) o powierzchni 20 m2 oraz budowy wysp kanalizujących ruch o powierzchni 40 m2 i wykonaniu oznakowania poziomego jezdni i ustawieniu znaków pionowych.
Inwestycja miała swój początek już we wrześniu kiedy to realizowane było przedsięwzięcie pn.: „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda”. Zrealizowanie wspomnianej inwestycji było niezbędne do późniejszego wykonania przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Zamkowej. Całość zadania opiewała na kwotę 190.951,00 zł brutto, wykonawcą robót energetycznych była firma TG ELEKTRYK Tomasz Gajewski z siedzibą przy ul. 1-go Maja w Elblągu. Całość zadania finansowana była z budżetu Gminy Pasłęk.
Właściwe roboty polegające na przebudowie skrzyżowania powyższych ulic wykonywane były przez firmę CZAREK-BUD Tomasz Czarkowski Komalwy 2/1 11-008 Światki. Koszt robót zgodnie z umową wynosił 63.976,88 zł brutto w tym udział Powiatu Elbląskiego w kwocie 20.000,00 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich. Termin zakończenia prac upływał w dniu 31 października 2019 roku.
Realizacja zadania w bardzo dużym stopniu wpłynęła na płynność ruchu samochodowego. W przeszłości występowały sytuacje kiedy to tworzyły się kilkusetmetrowe zatory na ulicy Zamkowej, niejednokrotnie sięgające aż do Ronda Itzehoe. Po oddaniu do użytku powyższego ronda, ruch uliczny nie jest już tak uciążliwy jak wcześniej, powyższa inwestycja była bardzo trafnym przedsięwzięciem, zrealizowanym w sposób wzorcowy, szybki i dokładny.

Sporządził: Jarosław Semkiw.