W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości (11 Listopada), następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Odbiór odpadów, będzie przesunięty w następujący sposób:
- odbiór odpadów przypadający na dzień 11.11. (poniedziałek), nastąpi w dniu
12.11. (wtorek ),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 12.11. (wtorek), nastąpi w dniu
13.11. (tj. środa),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 13.11. (środa), nastąpi w dniu
14.11. (tj. czwartek),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 14.11. (czwartek), nastąpi w dniu
15.11. (tj. piątek),

- odbiór odpadów przypadający na dzień 15.11. (piątek), nastąpi w dniu 16.11. (tj. sobota).

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.paslek-um.bip-wm.pl.