Dobiegł końca kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zmierzających ku kompleksowej rewitalizacji gotyckiego kościoła w Mariance, filii Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Józefa w Pasłęku

 

W lipcu br. realizowane były prace przy XV-wiecznej malarskiej dekoracji ściany północnej, objęte umową zawartą przez Parafię z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyli w nich studenci II i III roku kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalność Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w ramach obowiązkowych ćwiczeń terenowych z konserwacji malarstwa ściennego, pod kierunkiem dr Joanny Arszyńskiej – pracownika Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK. Studenci wykonali kolorystyczną reintegrację i częściową rekonstrukcję odsłoniętej w poprzednich sezonach monochromatycznej wici roślinnej stanowiącej tło dla przedstawień figuralnych (Apostołowie) oraz kolorystyczną reintegrację herbu von Stegelitz. Prace zostały doprowadzone do etapu pozwalającego na wykonanie w kolejnych sezonach reintegracji kolorystycznej i rekonstrukcji w ramach przedstawień figuralnych.

 

W sierpniu i wrześniu przeprowadzone zostały prace przy malarskiej dekoracji południowej ściany kościoła, w znacznym stopniu dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Pasłęk oraz Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz) z funduszy Republiki Federalnej Niemiec i prywatnych ofiarodawców z Niemiec. Dr Joanna Arszyńska z zespołem konserwatorów uzupełniła ubytki polichromii i częściowo odtworzyła malowidła na zachodnim odcinku ściany południowej, gdzie namalowano m. in. wizerunki Apostołów – św. Jakuba Mniejszego i św. Filipa.

 

Równolegle zrealizowany został także kolejny etap prac przy elementach barokowego drewnianego wyposażenia kościoła – ambonie i baptysterium. Te prace zostały dofinansowane ze środków Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz) z funduszy Republiki Federalnej Niemiec i prywatnych ofiarodawców z Niemiec. Prace objęły figury aniołów i rzeźbione ornamenty składające się na dekorację baldachimu ambony, figurę anioła wspierającego kosz ambony oraz ażurowe płyciny i inne elementy snycerskiego wystroju baptysterium. Prace przy barokowym wyposażeniu kościoła będą kontynuowane w kolejnych latach.

 

Wymieniono również kratę w drzwiach południowych i zamontowano nowe kraty pod emporą organową. Kraty te już w następnym sezonie turystycznym umożliwią nawet większym grupom zwiedzających podziwianie wnętrza kościoła od strony zachodniej, skąd najlepiej widać wszystkie elementy zabytkowego wystroju. W kruchcie pod wieżą planowana jest stała wystawa planszowa przybliżająca historię i problematykę konserwatorską najciekawszych zabytków kościoła w Mariance.

 

info. dr Joanna M. Arszyńska