W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Spotkanie otworzył Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który przedstawił dotychczasowe starania pasłęckiego smaorządu w zakresie pozyskiwania dofinansowania na projekty wpisane do programów strategicznych a następnie przekazał głos Pani Marcie Piskorz z Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, która poprowadziła dalszą część spotkania.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszaru kanału oraz konsultacja zgłoszonych dotychczas projektów.

 

Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 powstaje na podstawie zlecenia, jakie zostało przyznane przez Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego konsorcjum firm GEOProfit oraz Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie.