ue konsultacje kanałSpotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszaru kanału oraz konsultacja zgłoszonych dotychczas projektów.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców.

Termin spotkania: 06.11.2019 r.

Miejsce: Sala Rycerska, Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

Godzina: 10:00