W dniu dzisiejszym w trakcie spotkania zorganizowanego przez Burmistrza Pasłęka

wręczono Pani Alicji Karulewskiej pamiątkowy list z podziękowaniami

w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej.

          Pani Alicja Karulewska rozpoczęła pracę w placówce w 2013 roku,

jako pierwszy kierownik utworzonego przez Miasto i Gminę Pasłęk Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej.      

         Burmistrz Pasłęka podziękował Pani Alicji Karulewskiej za jej pracę i zaangażowanie

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działania związane z rozwojem placówki.

 

IMG_0578.jpg