80 lat temu, 23 sierpnia 1939 r., przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw: minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Wiaczesław Mołotow, podpisali w Moskwie - w obecności Stalina - sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji.

Do oficjalnego układu Ribbentrop-Mołotow, dołączony został tajny protokół na mocy którego, Hitler i Stalin podzielili obszar Europy Środkowo-Wschodniej na swoje strefy wpływów. Zawarte w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. na Kremlu porozumienie pomiędzy dwoma dyktatorami zmieniło losy świata. Poza tym, że potwierdzono w nim wolę dokonania rozbioru Polski na drodze wojny, zmówiono się także w sprawie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i należącej do ówczesnej Rumunii Besarabii. Sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji faktycznie oznaczał, że agresywne plany Stalina i Hitlera wobec niepodległych państw, które postawiono w roli przedmiotów podporządkowanych realizacji interesów Niemiec i ZSRS, weszły w fazę realizacji.

 

Źródło foto. tvn24.pl