W dniu 19 sierpnia 2019 r. na wniosek Burmistrza Pasłęka odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk,

  • w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo),

  • w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego.