Przebudowa ulic : Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku
W dniu 19 sierpnia 2019r. o godz. 12:00 miało miejsce uroczyste oddanie do użytku przebudowanych ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy oraz przedstawiciel wykonawcy robót. Prace na zadaniu prowadzone były od kwietnia 2018r. do końca czerwca 2019r. Wykonawcą prac związanych z przebudową ul. Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego w Pasłęku była firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku. Ulica Lanca na odcinku 329 m od ul. Kraszewskiego do ul. Paderewskiego ma jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 m oraz chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m. Zadanie na tym odcinku uzyskało dofinansowanie w kwocie 656 800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Pozostałe odcinki dróg tj. część Lanca , ul. Nowowiejskiego i ul. Zawiszy Czarnego wykonane są jako ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej o szerokości zmiennej od 3,5 do 4 m. W ramach zadania wykonane zostały zjazdy i dojścia do działek, rozbudowana została kanalizacja burzowa w celu zapewnienia właściwego odbioru wód opadowych z drogi, przebudowano odcinki sieci telekomunikacyjnej pod jezdnią oraz przebudowano urządzenia energetyczne kolidujące z nowymi nawierzchniami.
Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą ponad 1 mln 650 tys zł.


Opracowała: Marzena Sidor.