Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 19 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Wybór sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo).

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego.

  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak