Dzisiaj, tj. 9 sierpnia 2019 roku na wieży kościoła w Mariance został ustawiony krzyż z chorągiewką wiatrową i ozdobną kulą.

W kuli umieszczono „kapsułę czasu”, tj. metalową tubę zawierającą m.in. okazjonalny list do przyszłych pokoleń zawierający informacje o pracach konserwatorskich przeprowadzonych przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, egzemplarz „Głosu Pasłęka” i „Gościa Niedzielnego”, aktualne monety oraz elektroniczny nośnik danych zawierający informacje o działalności pasłęckiego samorządu.