Burmistrz Pasłęka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku (II piętro) wywieszono na okres 21 dni, licząc od dnia 19 lipca 2019 roku, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto i Gmina Pasłęk, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w roku 2019.

oprac. Adrian Deroszewski