W miniony piątek, 12 lipca 2019 r. w Zielonce Pasłęckiej odbyły Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Elbląski Maciej Romanowski, Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, dowódca i żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, poczty sztandarowe służb mundurowych, kombatanci. Po uroczystej mszy świętej przed pomnikiem „Pamięci poległych na frontach II wojny światowej oraz partyzantce i placówkach samoobrony na Wołyniu” odbył się apel pamięci m. in. bohaterów walk o niepodległość Polski, partyzantów batalionów chłopskich, żołnierzy powojennego podziemia i ludności polskiej zamordowanej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie rzezi wołyńskiej w lipcu 1943 r. Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i kwiaty.

 

12 lipca został ustanowiony zgodną decyzją parlamentu, Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za udzieloną pomoc polskim żołnierzom i uchodźcom. Pierwsze obchody tego państwowego święta odbywały się w roku 100-lecia polskiej niepodległości.

Data święta nie jest przypadkowa. 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w województwie świętokrzyskim. Jej mieszkańcy we wrześniu 1939 r. pomagali uchodźcom i wycofującym się żołnierzom Wojska Polskiego.

Do chwili obecnej większość mieszkańców Zielonki Pasłęckiej stanowią Wołyniacy i ich potomkowie. W 1943 r. banderowcy dokonali na terenie parafii Rożyszcze masowych zbrodni na Polakach. Po zakończeniu II wojny światowej parafianie zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron i przenieśli się na tzw. ziemie odzyskane. Transport ludzi składający się z kilkudziesięciu wago­nów dotarł w lipcu 1945 r. do Pasłęka, a stamtąd Wołyniacy przyjechali do miejscowości Griinhagen, którą zajęli i po wielu pertraktacjach nazwali ją Wołyńcem, a która dopiero w sierpniu 1948 r. przyjęła nazwę Zielonka Pasłęcka. Wiele cennych rzeczy z kościoła w Rożyszczach, zostało przywiezionych do Zielonki i obecnie po konserwacjach znajduje się w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej min. 3 duże zabytkowe obrazy, piękna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem i obraz Pana Jezusa Tarnorudzkiego.

Wielu dawnych mieszkańców opuściło wioskę, to jednak chętnie przyjeżdżają do Zielonki, zwłaszcza w rocznicę poświęcenia pomnika wybudowanego na placu kościelnym ku czci pole­głych na Wołyniu w czasie ostatniej wojny.

 

Organizatorami ww. uroczystości byli: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, Urząd Miejski w Pasłęku, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.