Wczoraj (8 lipca 2019 roku) została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka – dra Wiesława Śniecikowskiego a Parafią Rzymskokatolicką Św. Józefa w Pasłęku reprezentowaną przez ks. Dariusza Kułakowskiego – administratora parafii. Umowa dotyczyła udzielenia i rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny i zachodni odcinek ściany południowej) w Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance. Wysokość dofinansowania wynosi 35 tys. zł.

W dniu dzisiejszym (9 lipca 2019 roku) podpisana została umowa z Parafią Greckokatolicką p.w. Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Pasłęku reprezentowaną przez ks. Andrzeja Sroka – proboszcza. Umowa dotyczyła udzielenia i rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na odnowienie i uzupełnienie tynków oraz odnowienie zewnętrznych drzwi w budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku. Wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.